LEMAN GROUP. Werving en Accounting      
Werving Leidinggevenden in Moskou
 

 

 

 Werving en selectie in Moskouwerving

Accounting in Moskouaccounting

Leasen van personeel in MoskouFAQ

Payrolling in Moskoucontact

 

Find your employee in Russia
||   WERVING LEIDINGGEVENDEN


Leman Group zal een profielschets maken van de persoonlijke kenmerken van succesvolle werknemers binnen uw bedrijf. Gebaseerd op gesprekken met u komen we tot een functieomschrijving. Hierin staan gegevens als de kwalificatie, de belangrijkste verantwoordelijkheden, wat en aan wie gerapporteerd moet worden, speciale doelstellingen, salaris, opleiding en de ervaring die nodig is om te kunnen voldoen aan de door u gestelde eisen. De functieomschrijving zal als leidraad dienen bij het bepalen wie we gaan uitnodigen en wie we ten slotte aan u voorstellen.

We zoeken naar werknemers die in vergelijkbare posities aantoonbaar succesvol hebben gefunctioneerd en zo veel mogelijk aan de door u gestelde criteria voldoen. Wij nemen vervolgens contact op met zowel kandidaten die we op deze manier hebben gevonden, met kandidaten uit onze eigen database en die we via een directe selectiemethode hebben geworven. Dit proces moet een pool van gekwalificeerde kandidaten opleveren, die wij met elkaar vergelijken om de besten over te houden. We voeren diepgravende sollicitatiegesprekken met de kandidaten om een zo realistisch mogelijk inzicht in hun kwaliteiten, successen en potentieel te krijgen. De personen die we uiteindelijk geschikt vinden voor een bepaalde positie zullen we aan u voorstellen. De klant heeft uiteraard altijd het laatste woord als het om het in dienst nemen van een kandidaat gaat.

Voor de meeste posities is ons streven om binnen 45 dagen een geschikte kandidaat te vinden. In 75% van de gevallen slagen wij erin vacatures op die manier in te vullen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de zoektocht naar de juiste kandidaat langer dan 90 dagen duren.

Alle plaatsingen via ons bureau zijn standaard gegarandeerd voor zes maanden vanaf de aanstellingsdatum. Mocht een kandidaat niet de gegarandeerde periode bij uw bedrijf in dienst blijven, dan zullen we zonder extra kosten een nieuwe, meer geschikte kandidaat voor u zoeken. Voor sommige plaatsingen bieden wij een nog langere garantieperiode, soms wel tot een jaar.
 
Achterliggende filosofie:


Zie op hoevele manieren de natuur ons geleerd heeft eendrachtig te zijn!

Ook heeft de natuur niet allen dezelfde gaven toebedeeld en zij heeft ze niet in gelijke mate geschonken, opdat juist deze ongelijkheid door wederkerige vriendschap gelijk gemaakt zou worden.

In verschillende streken groeien verschillende producten, zodat de onderlinge behoeften het handelsverkeer bevorderen.


Desiderius Erasmus

De klacht van de vrede

    Werving Leidinggevenden in Moskou 

Pagina: werving leidinggevenden in Moskou RF

Moskou tak, werving leidinggevenden div

Werving Leidinggevenden in Moskou

 

RedPepper Design. Powered by GP engine