LEMAN GROUP. Werving en Accounting      
Tijdelijke Plaatsing in Moskou
 

 

 

 Werving en selectie in Moskouwerving

Accounting in Moskouaccounting

Leasen van personeel in MoskouFAQ

Payrolling in Moskoucontact

 

Find your employee in Russia
||   TIJDELIJKE PLAATSING


Een 'tijdelijke' baan heeft een duidelijke einddatum. Hij kan voor twee weken zijn, of enkele maanden - tot een jaar. Normaal gesproken vraagt een bedrijf om tijdelijke werknemers in situaties als vakanties, een bepaald project, zwangerschapsverlof, ziekte en seizoensgebonden of andere piektijden.

Soms wordt een 'tijdelijke' baan omgezet in een Temp-to-Hire-positie.


|| TEMP TO HIRE


Een Temp-to-Hire-positie is een baan waarbij de klant een permanente positie beschikbaar heeft, maar eerst de gelegenheid krijgt om een werknemer te beoordelen voordat hij hem een vaste baan aanbiedt. Het Temp-to-Hire-programma stelt u in staat een werknemer 'uit te proberen' voordat hem een vaste aanstelling wordt aangeboden. Uw bedrijf sluit een contract af met Leman Group en betaalt maandelijks voor het leasen van een werknemer. Als u vervolgens deze werknemer in vaste dienst wilt nemen, worden door ons geen extra bemiddelingskosten gerekend - mits u zich aan de vooraf afgesproken periode van zes maanden heeft gehouden. Als u de werknemer binnen zes maanden een baan wilt aanbieden, zullen wij u wel een nota voor onze bemiddelingskosten sturen. Na de periode van zes maanden of na betaling van het afgesproken honorarium voor onze bemiddeling wordt de kandidaat voor wie wij bemiddeld hebben uw werknemer.


|| PAYROLLING


Een van de diensten die wij onze klanten kunnen aanbieden is het payrollen van personeel dat ze zelf hebben geselecteerd. We komen in zo'n geval overeen dat wij de werknemer voor een bepaalde periode in loondienst nemen, en tegen een lagere mark-up. Hierbij is geen uitkoophonorarium van kracht. Hierbij is ook geen vervangingsgarantie van kracht.
 
Achterliggende filosofie:


Zie op hoevele manieren de natuur ons geleerd heeft eendrachtig te zijn!

Ook heeft de natuur niet allen dezelfde gaven toebedeeld en zij heeft ze niet in gelijke mate geschonken, opdat juist deze ongelijkheid door wederkerige vriendschap gelijk gemaakt zou worden.

In verschillende streken groeien verschillende producten, zodat de onderlinge behoeften het handelsverkeer bevorderen.


Desiderius Erasmus

De klacht van de vrede

    Tijdelijke Plaatsing in Moskou 

Pagina: tijdelijke plaatsing in Moskou RF

Moskou tak, tijdelijke plaatsing div

Tijdelijke Plaatsing in Moskou

 

RedPepper Design. Powered by GP engine