LEMAN GROUP. Werving en Accounting      
Leasen van Personeel in Moskou
 

 

 

 Werving en selectie in Moskouwerving

Accounting in Moskouaccounting

Leasen van personeel in MoskouFAQ

Payrolling in Moskoucontact

 

Find your employee in Russia
||   FAQ


Kun je gemakkelijk een Engelssprekende, hoogopgeleide werknemer in Moskou vinden?

Doorgaans is het heel goed mogelijk om de juiste persoon te vinden. Het hangt natuurlijk wel af van het beroep en de positie. Tegenwoordig studeren veel jonge Russen vreemde talen (vooral Engels), dus de arbeidsmarkt voor lokale, Engels sprekende professionals is voldoende ontwikkeld.

Als de werkgever de juiste kandidaat heeft gevonden, hoe kan de werkgever deze persoon voor enige tijd 'uitproberen', zonder hem onmiddellijk een arbeidscontract te geven?

Een 'Temp-to-Hire'-positie is een baan waarbij het bedrijf de bedoeling heeft de positie permanent in te vullen, maar eerst de gelegenheid wil hebben om een werknemer te beoordelen alvorens hem een vaste baan aan te bieden. Het Temp-to-Hire-programma stelt de klant in staat een werknemer 'uit te proberen' voordat hij hem vast in zijn team opneemt. Zowel de klant als de kandidaat wordt de flexibiliteit geboden elkaar beter te leren kennen voordat de definitieve beslissing over een vaste aanstelling wordt genomen. Hiermee wordt voor beide partijen het risico verkleind. De klant sluit een contract af met degene die deze bemiddelingsservice verleent en betaalt maandelijks voor het leasen van een werknemer. Als de kandidaat een baan wordt aangeboden, zal de klant van ons een nota voor de bemiddelingskosten ontvangen.

Wat is het voordeel van 'leasen' van personeel?

Bedrijven in allerlei sectoren maken om uiteenlopende redenen gebruik van deze 'leaseservice' voor personeel, bijvoorbeeld om: problemen te vermijden bij het direct tekenen van een arbeidscontract; waardevolle werknemers die verplicht met pensioen moeten te kunnen behouden; het buiten de deur houden van de papierwinkel bij het inhuren van werknemers op projectbasis, freelancers of seizoensarbeiders; het terugbrengen van managementtijd dat moet worden besteed aan non-core bezigheden waardoor men zich op het eigenlijke werk kan concentreren, waarmee kosten worden teruggebracht; binnen het budget personeel in dienst te kunnen nemen.

Een bepaald kantoor heeft al een kandidaat gevonden voor een tijdelijk project. Is het mogelijk om deze kandidaat enige maanden op te nemen in het personeelsbestand van het servicebureau?

Ja, dat is een gebruikelijke manier. In dit soort gevallen heeft de klant de mogelijkheid een personeelslid die door eigen inspanningen is gevonden te payrollen. Het uitvoerende bureau komt overeen deze werknemer voor onbepaalde tijd op de loonlijst te zetten tegen lagere kosten. Zoals te doen gebruikelijk zijn er hierbij geen buy-out kosten.

Wat voor documenten en rapporten met betrekking tot de salarisadministratie moeten er aan de belastingdienst overlegd worden?

Na verwerking van de salarissen moeten de volgende documenten voor de boekhouding worden opgesteld: een payroll-overzicht en een aparte loonlijst voor elke werknemer. Een overzicht van de Unified Social Tax (sociale lasten) en een overzicht aan het Pensioenfonds moeten aan de betreffende Fondsen worden overlegd op kwartaal- en jaarbasis; het overzicht van inkomsten op jaarbasis.

Een bedrijf heeft diverse dochterondernemingen in verschillende regio's binnen Rusland. Wat zijn de voordelen van het uitsourcen van de salarisadministratie voor dit bedrijf en deze bijkantoren?

Outsourcing stelt een bedrijf en de dochterondernemingen in staat managementtijd dat besteed moet worden aan non-core-bezigheden terug te dringen, wat kostenbesparend werkt. Bovendien betekent outsourcing van de salarisadministratie dat het bedrijf verzekerd is van een vertrouwelijke behandeling van alle salarisgegevens (zowel ten opzichte van de eigen werknemers als van derden).
 
Achterliggende filosofie:


Zie op hoevele manieren de natuur ons geleerd heeft eendrachtig te zijn!

Ook heeft de natuur niet allen dezelfde gaven toebedeeld en zij heeft ze niet in gelijke mate geschonken, opdat juist deze ongelijkheid door wederkerige vriendschap gelijk gemaakt zou worden.

In verschillende streken groeien verschillende producten, zodat de onderlinge behoeften het handelsverkeer bevorderen.


Desiderius Erasmus

De klacht van de vrede

    Leasen van Personeel in Moskou 

Pagina: leasen van personeel in Moskou RF

Moskou tak, leasen van personeel div

Leasen van Personeel in Moskou

 

RedPepper Design. Powered by GP engine