LEMAN GROUP. Werving en Accounting      
Accounting in Moskou
 

 

 

 Werving en selectie in Moskouwerving

Accounting in Moskouaccounting

Leasen van personeel in MoskouFAQ

Payrolling in Moskoucontact

 

Find your employee in Russia
||   ACCOUNTING IN MOSKOU


Het accountingsysteem dat op dit moment in Rusland wordt gebruikt, verschilt nogal van het internationaal gehanteerde systeem. In de afgelopen paar jaren is door een toename van het aantal internationale bedrijven binnen Rusland een vraag ontstaan naar professionele accountants die opgeleid zijn en ervaring hebben opgedaan binnen de internationale accounting. Echter, de complexiteit van het geheel en de regelmatig optredende veranderingen in de Russische belastingwetgeving maken dat accountingwerkzaamheden moeilijk en tijdrovend zijn, zelfs voor de meest ervaren accountants.

Volgens officiele cijfers wordt een op de vier werkgevers in Rusland aangeslagen voor een fout in zijn aangifte loonheffing, wat kan leiden tot boetes. Om zeker te zijn van een correcte salarisadministratie en belastingaangifte bieden wij u aan deze werkzaamheden over te dragen aan de Executer Company. Door dit soort werkzaamheden uit te besteden, kan het management tijd die binnen het bedrijf besteed moet worden aan non-core bezigheden terugbrengen. Hiermee worden veel kosten bespaard.

Binnen ons team werken gediplomeerde registeraccountants met veel ervaring op het gebied van Finance en Accounting. We kunnen u beproefde en vernieuwende oplossingen bieden voor elke stap binnen F&A dat u besluit uit te besteden.

Onze interne jurist is op de hoogte van de diverse wettelijke veranderingen die van invloed zijn op de salarisadministratie. Al ons personeel wordt regelmatig van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte gesteld; alle accountants wonen regelmatig seminars bij en we kennen alle belangrijke wettelijke aanpassingen.

Dit zijn onze standaard services.


- Salarisadministratie

- Aangifte loonheffingen

- Verslagen (op kwartaal- en op jaarbasis) en salarisgegevens voor de belastingen, pensioenfondsen et cetera

- General Ledger Interface

- Beheer bonussen / winstdeling

- Beheer Onkostenvergoeding

- Beheer Personeelszaken


Wanneer u de salarisadministratie uitbesteedt, kunt u er zeker van zijn dat al uw loongegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. We hebben speciale beveiligingsprocedures om financiele en persoonlijke informatie over uw bedrijf te beschermen tegen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze toezegging blijkt ook duidelijk uit onze payroll-service. Wij zijn professioneel aansprakelijk voor mogelijke gevolgen. De salarisadministratie van de klant wordt door onze eigen koerier gebracht op het adres dat de klant aangeeft.

Leman Group staat garant voor persoonlijke aandacht en een flexibel financieel beleid voor elke klant.
 
Achterliggende filosofie:


Zie op hoevele manieren de natuur ons geleerd heeft eendrachtig te zijn!

Ook heeft de natuur niet allen dezelfde gaven toebedeeld en zij heeft ze niet in gelijke mate geschonken, opdat juist deze ongelijkheid door wederkerige vriendschap gelijk gemaakt zou worden.

In verschillende streken groeien verschillende producten, zodat de onderlinge behoeften het handelsverkeer bevorderen.


Desiderius Erasmus

De klacht van de vrede

    Accounting in Moskou 

Pagina: accounting in Moskou RF

Moskou tak, accounting div

Accounting in Moskou

 

RedPepper Design. Powered by GP engine